Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2014

Monikanow29
9403 c554
Monikanow29

Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość. On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy. Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.

— Maria Pawlikowska Jasnorzewska
Reposted bybezNiegoaanetaxxcoolstorybro23
Monikanow29
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viaSayid Sayid

September 28 2014

Monikanow29
5326 ef17
Reposted fromwhocares whocares viaSayid Sayid
Monikanow29
5602 e137
Reposted fromaniczorka aniczorka viaSayid Sayid

September 11 2014

Monikanow29
4339 2d09
Monikanow29
4296 3ed5 500
Monikanow29
4282 b0a9
Monikanow29
1956 f432 500
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaSayid Sayid

September 06 2014

Monikanow29
3844 e24c
Monikanow29
3694 9f82
Reposted byquinnepasdechat
Monikanow29
3647 6596 500
Monikanow29
3618 566f
Reposted bywhocarescrlnemerald-magnoliacasanovaredalicemerryobcasynenyaelektronowyavantgardebitch
Monikanow29
3578 c3ad 500
Monikanow29
3569 fb4f

September 05 2014

Monikanow29
Reposted frombluuu bluuu viaucieknijmi ucieknijmi

August 28 2014

Monikanow29
4473 cbf2
Reposted byfruzianna fruzianna
Monikanow29
4468 f5fe
Reposted byYasLair YasLair
Monikanow29
4465 441a 500
Reposted byYasLair YasLair
Monikanow29
4459 74cc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl